Liên hệ – Đặt hẹn

Quý khách liên hệ Công ty du học Âu Úc Mỹ (AUM Education) qua các địa chỉ bên dưới hoặc có thể dùng form liên hệ đặt hẹn bên dưới!

VIỆT NAM

Trụ sở chính AUM Education:
Địa chỉ: 21 Trần Quang Diệu, Phường 14, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 02838 446 174
Email: studytravel@auucmy.edu.vn

Văn phòng đại diện Đà Nẵng:
Địa chỉ: 51 Bế Văn Đàn, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng.
Email: danang@auucmy.edu.vn

ÚC (AUSTRALIA)

Văn phòng đại diện Tây Úc:
Địa chỉ: Shop 14, 243-253 Walter Road, Morley, WA 6062
Điện thoại: +61 481 192 994
Email: australia@auucmy.edu.vn

MỸ (USA)

Văn phòng đại diện Georgia:
Địa chỉ: 5688 Miller Ct, Norcross, GA 30093
Điện thoại: +1 404 990 0770
Email: usa@auucmy.edu.vn

CANADA

Văn phòng đại diện Ontario:
Địa chỉ: 3483 Gallager Dr., Mississauga, ON, L5C 2N2.
Điện thoại: +1 647 719 7989
Email: canada@auucmy.edu.vn

Form liên hệ & đặt hẹn AUM